Botilbud

Botilbud

Kontakt Forvaltningskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Noen vil imidlertid ha problem med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Selbu kommune har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Søknader sendes Forvaltningskontoret (se link øverst på siden). Forvaltningskontoret kartlegger og vurderer om du fyller vilkårene for botilbud fra kommunen.

Forvaltningskontoret tildeler omsorgsboliger på bakgrunn av helsetilstand og omsorgsbehov.
Boligtildelingsteamet tildeler andre kommunale boliger.

Det finnes også et Boligrådgivningsteam. De kan veilede/gi tips og råd om muligheter for fysiske tilrettelegginger og velferdsteknologi slik at man kan bo lengre i egen bolig. Dette innebærer også rådgivning i forhold til søknad om økonomisk støtte. Forvaltningskontoret henviser dit.

Botilbud for funksjonshemmede

Omsorgsbolig

Sykehjem

Kommunal bolig

Bostøtte

Lån og tilskudd