Botilbud for funksjonshemmede

Botilbud for funksjonshemmede

Kontakt Tildelings og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Botilbudet avhenger av den enkeltes funksjonsnivå og behov for bistand for å mestre hverdagen.

Egen leilighet:

Du kjøper eller leier egen leilighet, og får hjelp til å bo og organisere livet ditt.
Selbu Kommune har omsorgsleiligheter til utleie.

Leilighet i bofelleskap/ samlokalisert bolig

Din leilighet er i et bofellesskap med flere leiligheter ved siden av hverandre i nærhet til personalbase.

Hva koster det?

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale.