Kommunal bolig

Kommunal bolig

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar.  Noen vil imidlertid ha problem med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Selbu kommune har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Tildelings- og koordineringskontoret kartlegger og vurderer om du fyller vilkårene for botilbud fra kommunen. Søknaden blir deretter behandlet i kommunens tverrfaglige Boligtildelingsteam. Boligkontoret i kommunen har ansvar for oppfølging av leiekontrakter.

 

Send søknad til Tildelings- og koordineringskontoret