Lån og tilskudd til bolig

Lån og tilskudd til bolig

Hvis du ikke får lån i en vanlig bank til å kjøpe bolig og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital, kan du ha rett på startlån og/eller tilskudd. Se på Husbanken.no om du er i målgruppa for å søke startlån.

Søk om startlån

Startlån til kjøp av bolig

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige økonomiske problemer med å finansiere kjøp av egen bolig, kan kjøpe seg en nøktern og egnet bolig og beholde den. Låneordningen skal være et supplement til det ordinære bankmarkedet. Ordningen er behovsprøvd. 

Startlån til utbedring og tilpasning av bolig

Dersom du har har vanskeligheter med å få boliglån til nødvendig utbedring av boligen din, så kan du søke kommunen om startlån til formålet. Du kan også søke om startlån til tilpasning av boligen din, for å kunne bli boende i boligen lengst mulig.

Startlån for å beholde bolig

Husstander som på grunn av gjeldsproblemer eller permanent inntektsnedgang har vanskeligheter med å betale sine boligforpliktelser og derfor står i fare for å måtte selge sin bolig, kan søke om startlån til refinansiering.