Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Bolig er i utgangspunktet et privat ansvar. Noen vil imidlertid ha problem med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Selbu kommune har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Søknader sendes Tildelings- og koordineringskontoret (se link øverst på siden). Tildelings- og koordineringskontoret kartlegger og vurderer om du fyller vilkårene for botilbud fra kommunen. Søknaden blir deretter behandlet i kommunens tverrfaglige Boligtildelingsteam. 

Det finnes også et Boligrådgivningsteam. De kan veilede/gi tips og råd om muligheter for fysiske tilrettelegginger og velferdsteknologi slik at man kan bo lengre i egen bolig. Dette innebærer også rådgivning i forhold til søknad om økonomisk støtte. Tildelings- og koordineringskontoret henviser dit.

 

Omsorgsboligene i Selbu er ikke bemannet, men bistand gis fra hjemmetjenesten. 

Forutsetninger for å få tildelt omsorgsbolig:

  • Det må søkes om tjenesten Omsorgsbolig
  • Søker må være bosatt i Selbu kommune
  • Søker må som hovedregel være registrert som bruker av omsorgstjenester

Ved tildeling av bolig, tas det hensyn til miljøet og til sammensetningen av beboere som har leilighet fra før.