Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjeneste

Tannhelsetjenesten i Trøndelag Fylkeskommune

Selbu Tannklinikk

Selbu tannklinikk (Betjener Tydal tannklinikk)
Nestansringen 2
7580 Selbu

tlf 74 17 60 40

epost: selbu.tannklinikk@trondelagfylke.no 

Her finner du informasjon om tannhelsetjenesten i Trøndelag fylke.

Tannlegevakt

På siden Tannlegevakt Norge er det opprettet egen informasjonsside for Tannlegevakt Stjørdal og nordover 
Her finnes oppdatert informasjon om tannlegevaktordningen i Selbu kommune.

Se også oversikt over tannlegevakter i Trøndelag fylkeskommune.