Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester - Selbu kommune

Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester

Tildelings- og koordineringskontor - når du har behov for helse- og omsorgstjenester

Kartlegging og utredning foretas i samråd med søker, med utgangspunkt i å oppnå størst mulig selvstendighet i eget liv.

Det er stort fokus på hverdagsmestring/rehabilitering og bruk av ny teknologi. 

Kommunen er opptatt av å ivareta din rett til brukermedvirkning. Kartleggingen av hjelpebehov vil derfor ha spørsmålet "Hva er viktig for deg?" som utgangspunkt.

Tjenester du kan søke på gjennom tildelingskontoret:

 • Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie, praktisk bistand, hjemmehjelp, miljøarbeid)
 • Hverdagsmestring (hjemmetrening)
 • Dag-aktivitetstilbud
 • Korttids og langtidsplass i institusjon
 • Rus- og psykiatritjenesten
 • Avlastningstiltak
 • Trygghetsalarm/velferdsteknologi
 • Omsorgsstønad
 • Individuell plan
 • Støttekontakt
 • Omsorgsbolig
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • TT-kort
 • Parkering
 • Ledsagerbevis
 • Matombringing

Tildelings- og koordineringskontoret har telefon: 40031579,
og har i tillegg åpent kontor tirsdag og torsdag fra kl. 09.00-12.00.

Vi ønsker at du søker via elektronisk søknadsskjema:
Søk om helse- og omsorgstjenester

Dersom du må ha papirskjema, kan du bruke:
Utskriftsvennlig versjon - Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF, 575 kB)