Museum og kulturminner

Museum og kulturminner

Museene i Selbu består av Selbu Bygdemuseum, Rolset gård, Kalvåa friluftsmuseum og Kjeldstad mølle.

Selbu bygdemuseum

Rolset Gård

Kalvåa Bygdetun

Kjeldstad mølle

Taterleiren i Vikvarvet

Digitalt museum

https://kulturminna.no/