Varmebasseng

Varmebassenget

Sommerstengt 

Varmebassenget må stenges med umiddelbar virkning grunnet rørbrudd i et filter. Det blir dermed ikke åpnet igjen før sommerstengingen (uke 26, 27, 28, 29 og 30). Bassenget åpner igjen mandag 1. august.
Bassenget var i utgangspunktet ikke sommerstengt før i ukene 26-30. 
 

Varmebassenget holder 34 grader.

Det kan leies av private på kveldstid der all bading skjer på eget ansvar. 

Det kreves adgangsbrikke for å komme inn i bassenget. Adgangsbrikke utleveres på servicetorget på Selbu rådhus (adr.Gjelbakken 15) når du betaler depositum.

 

Pris

Kr. 240,- pr. time
I tillegg må du betale et depositum på kr. 300,-  for å få utlevert adgangsbrikke  (kontant eller VIPPS)

 

 

Varmebassenget har adresse Nestansringen 22, i Mebonden.

Anne Slind