Varmebasseng

Varmebassenget

Åpnet igjen 06.09.2021 
Det er nå pr 06.09.2021 igjen åpnet for utleie av basseng på ettermiddag/ kveld. Ta kontakt med kommunens servicetorg for videre avtale. 

Varmebassenget holder 34 grader.

Det kan leies av private på kveldstid der all bading skjer på eget ansvar. 

Det kreves adgangsbrikke for å komme inn i bassenget. Adgangsbrikke utleveres på servicetorget på Selbu rådhus (adr.Gjelbakken 15) når du betaler depositum.

 

Pris

Kr. 240,- pr. time
I tillegg må du betale et depositum på kr. 300,-  for å få utlevert adgangsbrikke  (kontant eller VIPPS)

 

 

Varmebassenget har adresse Nestansringen 22, i Mebonden.

Anne Slind