Ettersøkshund

Ettersøkshund

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund.

Les mer om Ettersøkshund hos Miljødirektoratet.


Informasjon om ettersøkshund (Wikipedia)

Avtale om godkjent ettersøkshund