Kommunalt viltfond

Kommunalt viltfond

Dette er et bundet driftsfond som kommunen forvalter til viltformål.

Det kan søkes om støtte til tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke
kunnskapen om viltet, jaktorganisering m.m. i kommunen og nabokommuner
gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv.

Søknadsfristen er satt til 1. april og vil bli annonsert i lokalavisen hvert år.

Søknaden sendes til Selbu kommune v/viltansvarlig , Gjelbakken 15, 7580 Selbu

Epost