Smårovvilt - skuddpremie

Smårovvilt - skuddpremie

Det utbetales fellingsvederlag for følgende arter i Selbu:

Rødrev : 500 kr
Mår : 300 kr
Grevling : 200 kr
Villmink : 100 kr
Kråke : 40 kr 

Registrering/utbetaling:

Samtlige føtter kappes av og leveres inn til viltforvaltningen for registrering. Gyldig jegeravgiftskort må kunne fremlegges og bankkontonummer må oppgis.

Alternativt tas skrotten med og klørne klippes. Utbetaling skjer i mai/juni.