TEV - midler

TEV - midler

Konsesjons midler (TEV)


Dette er fondsmidler som utlyses i lokalavisen med søknadsfrist 1. mars hvert år. 
Midlene skal gå til opphjelp av vilt og fisk i kommunen.


Søknad sendes til Selbu kommune v/viltansvarlig , Gjelbakken 15, 7580 Selbu 


E-post