Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Gjelder både snøscooter, fly, båt og ATV (4-6 hjuling)

Søknadsfrist for søknader:

15. november for behandling innen 31.12 samme år 
15. januar for behandling innen vinterferien 
15. mai for behandling innen barmarksesongen

Grunnen til at det er satt frister, er at vi skal rekke å behandle søknadene til rett tid (kan i perioder være stort antall søknader).

 

Frist for søknader som må politisk behandles (§ 6, særlige behov, private skiløyper, barmark o.a.):

Må leveres inn senest tre uker før neste møte i Hovedutvalg for samfunnsutvikling. (Ellers blir den først behandlet i påfølgende møte, så pass på å søke i god tid.)

 

Nedenfor finner du mer informasjon om slikt som leiekjøring, søknad og kommunens retningslinjer.
 

 

Motorferdsel