Familieteam og PMTO

Familieteam og PMTO

Skjema for å komme i kontakt med Familieteamet og PMTO

Klikk her for å laste ned skjema til papirutskrift (PDF, 143 kB)

Familieteamet vil være i drift i august/september 2022

Hva er familieteamet og hva kan vi tilby
Familieteamet er et lavterskeltilbud for familier med barn i alderen 0-18 år, som trenger hjelp til å få det bedre sammen. Familieteamet kan gi støtte eller veiledning knyttet til relasjoner og samspill, oppdragelse/atferd, tilknytning, grensesetting eller skolefravær. Det kan være små eller større utfordringer knyttet til for eksempel leggerutiner, måltider, påkledning, kommunikasjonen mellom barnet/ungdommen og foresatte, vansker med å gå på skolen eller andre utfordringer i familien. Det er helt uforpliktende å henvende seg til teamet, og vi kan sammen bli enige om hvilken hjelp som passer for familien. Det er en fordel at man tar kontakt på et tidlig tidspunkt, slik at man kan få begrenset eller snudd en uheldig utvikling.

Familieteamet tilbyr samtaler med barn og unge, støttesamtaler med foresatte, foreldreveiledning (PMTO og generell veiledning) og hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester ved behov.

PMTO-rådgivning
Et forebyggende tilbud til familier med barn i alderen 3-12 år, som møter utfordringer i barneoppdragelsen. Det kan være på et tidlig stadium, eller at problemene ikke er blitt for store. En rådgiver kan da bistå foreldrene i å finne strategier som kan fungere når barnet utfordrer, for eksempel i morgenrutiner, leggerutiner, måltider, sinne osv. Det er fortrinnsvis ukentlige møter, 5-7 ganger. 

PMTO-terapi
Som ved rådgivning, men; PMTO-terapi er for familier med barn i alderen 3-12 år, der barnets utfordrende atferd er blitt krevende og har pågått over tid. Kanskje utfordringene viser seg på flere arenaer, som for eksempel skole, barnehage, fritidsaktiviteter, venner osv. Terapeuten og foreldrene kan ha ukentlige møter i en lengre periode.

Sosial ferdighetstrening
Sosial ferdighetstrening er for barn i alderen 3-12 år, som ofte kommer i konflikt med andre barn og/eller voksne på andre arenaer enn hjemme. For at barnet skal få sosial ferdighetstrening, må foreldrene enten tidligere eller samtidig ha mottatt eller motta PMTO-veiledning.

Familieveiledning
Familieteamet kan også tilby generell familieveiledning gjennom for eksempel støttesamtaler med foresatte, samtaler med barn/ungdom eller hjelp til å komme i kontakt med andre hjelpetjenester. Det kan være mange årsaker til at familien har behov for støtte og veiledning, for eksempel bekymringer, sorg, økonomi, samlivsbrudd, skolefraværsproblematikk, utfordringer med rus og/eller psykisk helse eller andre ting som påvirker foreldrerollen og familiedynamikken i kortere eller lengre perioder.

Hvem jobber i familieteamet
Familieteamet består av 4 fagpersoner, som møtes jevnlig for å jobbe med saker i familieteamet.

  • Mona Borseth, sosionom og PMTO-terapeut
  • Tone Melan, helsesykepleier og PMTO-rådgiver
  • Tina Mjåland Mathisen, spesialsykepleier innen psykisk helse og rus
  • Vibeke Slind, sosionom med flyktningfaglig kompetanse

Tips og verktøy til familier

Foreldrehverdag (bufdir.no)

Klikk på foreldreverktøyene! - Tips forside - pmto.no