Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Stjørdal kommune er vertskommune for PPT-tjenesten i Selbu kommune. Denne tjenesten er interkommunal for kommunene i Værnesregionen.

Klikk her, og du vil bli overført til Stjørdal kommune/Værnesregion sine hjemmesider