Selbu kulturskole

Selbu kulturskole

Kulturskolens hovedoppgave er å gi undervisning i kulturfag til barn og ungdom i skolealder.​ Kulturskolen eies og drives av Selbu kommune. Selbu kulturskole har tilbud fra 5-åringer til 20-åringer. Kulturskolen har høy aktivitet og mange elever.

Undervisningstilbud

Aktuelt Selbu kulturskole

Fra Belle Gunnes-oppsetningen i 2019: 

 

 

Speedadmin - Kommunikasjon mellom elev/foresatt og kulturskole

Kulturskolens Facebook-side

 

Elevarbeid Visuell kunst Solbjørg Langnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoleruta 

Vi følger kommunens skolerute.

Barn og unge som trenger hjelp?