Bruksendring

Bruksendring

Endring av bruk av bygg eller oppdeling i flere enheter.