Digital byggesøknad

Digital byggesøknad

Hos Direktoratet for byggkvalitet finnes det Digitale løsninger for byggesøknader, både for proffbrukere og privatpersoner.

Det oppfordres å benytte digital byggesøknad for å få en mest mulig fullstendig søknad.

 

Her kommer du til løsningen for Proffbrukere 


Her kommer du til løsningen for Privatbrukere