Fradeling

Fradeling

Ønsker du å fradele eiendom, og opprette ny grunneiendom eller festegrunn, til boligformål eller fritidsboligformål?

Da er det første du må sjekke er plangrunnlaget for eiendommen din. Dette er forklart under "Har du planer om å bygge? Start her!" (over).

Når du har sjekket plangrunnlaget og fått bekreftet at din eiendom har boligformål eller fritidsboligformål i gjeldende plan fyller du ut dette skjemaet: Deling av grunneiendom

Dersom eiendommen/arealet du vil fradele ikke har boligformål eller fritidsboligformål i gjeldende planverk må du mest sannsynlig søke dispensasjon for tiltaket. I så fall anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen. Ved søknad om fradeling av LNFR-formål (landbruksformål, grønt i plankart) må søknaden mest sannsynlig også jordlovbehandles. Du kan finne skjema for dispensasjonssøknad her.

Du må huske å legge ved dette i søknaden:

- Situasjonskart og målsatte tegninger av arealet du ønsker å fradele. Disse skal også vises ved nabovarsling.

Delingssøknader skal nabovarsles. Dersom du ikke benytter deg av side 3 i skjema for deling av grunneiendom, kan du lese om andre måter å gjennomføre dette på på DIBKS sider: Send nabovarsel

 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning for delingssaker som behandles etter plan- og bygningsloven gjøres via dette skjemaet.

 

Gjelder den annen type fradeling (grensejustering, sammenslåing av grunneiendommer e.l.) kan du se om du finner svar på dine spørsmål her: Deling og oppmåling av eiendom