Har du planer om å bygge?

Har du planer om å bygge?

Har du planer og om bygge eller rive? Da kan det være søknadspliktig.

I utgangspunktet er de fleste tiltak på eiendommene søknadspliktig i henhold til Plan- og Bygningsloven §20. Men det finnes unntak, og det er ulike type krav til søknaden i forhold til hvilket tiltak det er. Nedenfor finner du de ulike søknadstypene og unntak fra søknadsplikt (1.-3.).

NB! Det er viktig å sjekke hvilket plangrunnlag som gjelder for den aktuelle eiendommen. Det vil si, hvilken Reguleringsplan som gjelder, eller dersom ingen Reguleringsplan, Kommuneplanens Arealdel. Trykk her for å lese hvordan du finner plangrunnlaget.
Plangrunnlag

Dersom nytt bygg eller anlegg kommer i strid med planer eller regler, må det søkes om dispensasjon. Les mer om dette her.
Dispensasjon

 

Søknadstyper i henhold til Plan- og Bygningsloven:

1. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak. F.eks. bolig, fritidsbolig, anneks, pipe, støttemur over 1,5m høyde, fasadeendring, veg

2. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, uten krav om ansvarsrett. F.eks. tilbygg bolig, garasje, bruksendring innenfor 1 bruksenhet

3. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt. F.eks. garasje under 50m2, tilbygg under 15m2, terrasse

 

Direktoratet for Byggkvalitet har utarbeidet veiledere og informasjon på hvordan du kan søke.

Ta en titt på dette her!

 

Alle søknader skal sendes pr. epost til postmottak@selbu.kommune.no, eller sendes pr post til Selbu Kommune, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

 

Byggesakskontoret har åpent mandag, torsdag og fredag kl. 9-15. Dette gjelder fra den 27/6-22

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kommunen:

Tlf.: 73 81 67 00

Epost: postmottak@selbu.kommune.no

Ev. bestill deg møtetidspunkt hos saksbehandler her. Bestille avtale