Hva skal det bygges?

Hva skal det bygges?

Bygging, riving eller terrengendring

En del arbeider er fritatt for søknad, andre igjen kan man søke som egenbygger.

Større arbeider krever entreprenør, arkitekt eller rådgiver som ansvarlig søker.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

Kontakt Selbu kommune hvis du har spørsmål

e-post: postmottak@selbu.kommune.no
Tel. 73 81 67 00