Plangrunnlag (reguleringsplan/kommuneplanens arealdel)

Plangrunnlag (reguleringsplan/kommuneplanens arealdel)

Før du går videre med søknadsprosess og gjennomføring av tiltak må du sjekke plangrunnlaget for eiendommen din.

Plangrunnlaget vil si hvilket arealformål eiendommen din har i en reguleringsplan. Dersom eiendommen din ikke inngår i en reguleringsplan er det kommuneplanens arealdel som gjelder. Du må sjekke både plankart og bestemmelser.

I denne "veilederen" tar vi utgangspunkt i at tiltaket du vil realisere er i forbindelse med bolig eller fritidsbolig. Er tiltaket ditt tilknyttet annen type bebyggelse anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen.

Boligformål har gul farge i reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel. Fritidsboliger har oransje farge i reguleringsplaner. Store deler av kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR-formål (landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift). LNFR-formål har grønn farge i plankart. Enkelt forklart er det ikke tillatt med tiltak som ikke er knyttet til landbruket i områder som har LNFR-formål. Dersom man ønsker å realisere tiltak i slike områder må man søke om dispensasjon eller regulere området.

Plangrunnlaget for eiendommen din kan du se her i kommunens kartinnsyn.
Søkemotor for gnr./bnr. finner du til venstre i kartinnsynet. Her kan du også velge mellom gjeldende reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel.

Dersom eiendommen din ikke har boligformål eller fritidsboligformål må du mest sannsynlig søke dispensasjon for tiltaket. I så fall anbefaler vi at du tar kontakt med kommunen. Du kan finne skjema for dispensasjonssøknad her.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har forklart vegen fra idé til ferdig søknad via åtte steg. Dette er en fin måte å sette seg inn i prosessen på, og for å få en oversikt over hva du må ta hensyn til ved realisering av nye tiltak. Ta en titt på dette her!