Boligtilsyn og feiing

Boligtilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.
Dette gjelder også fritidsboliger/hytter.

Boligtilsyn

Du må være hjemme når vi kommer på tilsyn, slik at du kan vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være tilstede selv, må du avtale med noen som kan slippe oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

Dette sjekker vi:

  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen

I tillegg veileder vi deg i spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Finn frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg. Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn, ber vi deg dokumentere at manglene er utbedret.

Hva må du gjøre før feieren kommer?

Sjekk om skorsteinen skal feies fra taket eller fra en luke på loftet.

Husk å stenge alle spjeld og ventiler. Har du peis, kan det lønne seg å henge et vått klede foran åpningen. Ikke bruk ildstedet denne dagen.

Utfyllende informasjon om feiing til huseiere i Selbu og Stjørdal kommune (PDF, 305 kB)

Utfyllende informasjon om tilsyn til huseiere i Selbu og Stjørdal kommune (PDF, 27 kB)

Feiing fra tak

Sett frem godkjent stige. Stigen må være i ikke-brennbart materiale. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak, må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirak 1 meter over takrennen.

Se til at det er stigetrinn på taket fram til skorsteinen. Er det flere skorsteiner, skal det være montert gangbro mellom dem eller trinn til alle skorsteiner.

Hvis skorsteinene er over 120 centimeter høy, skal den ha feieluke eller plattform.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Feiing fra luke på loftet

Luken kan noen steder være innelåst i en privat loftsbod. Pass på å ha nøkler til den.

For at vi skal få tatt ut soten etter feiing, må vi ha tilgang til sotluken. Denne er som oftest plassert i kjelleren. Er sotluken i en kjellerbod, må du ha nøkler til den.

Hva koster det
Årsavgifter (eks. mva) Pris
Husstander
Feiing/tilsyn av 1 pipe 450,-
Feiing/tilsyn av flere pipeløp i tillegg 160,-
Fritidseiendommer/hytter med bilveg
Feiing/tilsyn av 1 pipe 450,-
Feiing/tilsyn av flere pipeløp i tillegg 160,-
Fritidseiendommer/hytter uten bilveg
Feiing/tilsyn av 1 pipe 680,-
Feiing/tilsyn av flere pipeløp i tillegg 160,-

Varsling av tilsyn og feiing

Tilsyn med eller feiing av fyringsanlegg varsles normalt via telefon (SMS varsel) til boligeier. Du får enten tekstmelding eller talemelding.

Varslet tidspunkt skal bekreftes. Om oppsatt tidspunkt ikke passer, kan du avtale nytt tidspunkt ved å ringe telefonnummeret du får oppgitt.

Kontaktinfo:

Selbu kommune, tel. 73 81 67 00 (Sentralbord)
postmottak@selbu.kommune.no