Brann- og redningstjenesten

Brann- og redningstjenesten

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

Selbu brann og redningstjeneste er et deltidsbrannvesen, med 17 deltidsansatte.

Deltidsstyrken består av 13 brannkonstabler og 4 utrykningsledere.

Disse har firedelt dreiende hjemmevakt, fordelt på 4 vaktlag.

Et vaktlag er satt opp med 1 sjåfør/pumpemann, 2 røykdykkere og 1 utrykningsleder.

Alle deltidsansatte har sin hovedarbeidsstilling i en annen avdeling i kommunen, eller i et privat firma.

 

Per Erik Eidem er stasjonsmester i 40% stilling, og har ansvaret for den daglige driften av brann- og redningstjenesten i Selbu.

Kontaktinformasjon:

Spørsmål/Generelle henvendelser brannvakta i Selbu, Vakthavende Utrykningsleder tlf: 97559768 (ikke sms). Tlf Stasjonsmester Per Erik Eidem, 97559766.

Selbu og Stjørdal brann- og redningstjeneste samarbeider, og har en felles ledelse/overordnet vakt.

Brannsjef, Bjørn Rønning tlf 90094466

Leder Beredskap, Per Kristian Laugtug

Leder Forebyggende, Tor Buan

 

Forebyggende

Brannforebyggende avdeling er en pådriver for god brannsikkerhet i Selbu Kommune.

Avdelingen utfører tilsyn og formidler brannforebyggende informasjon ut til kommunens innbyggere.

Ola Torkjel Flakne er kommunens feier, og utfører feiing og kontroll av piper og ildsted.

Spørsmål/Generelle henvendelser Feier Ola Torkjel Flakne tlf 48070233.

Andre henvendelser brann, feiing og tilsyn, Stjørdal brann- og redningstjeneste tlf 74833850

Du kan også finne nyttig informasjon på Facebooksiden til Brann og redning i Meråker, Selbu og Stjørdal​​​​​​​

 

Brannvesenets nødnummer er 110