Kommunal bygningsmasse - utleie av arealer i kommunale bygg

Kommunal bygningsmasse - utleie av arealer i kommunale bygg

Kommunale bygg - utleie

 

Du kan leie arealer i kommunale bygg som barnehager, skoler, svømmebasseng, eldresenteret, Selbuhallen og rådhuset til tilstelninger og møter. Treningstider i Selbuhallen behandles spesielt.

Kontakt (søk opp) den skole, barnehagen el.l. du ønsker å leie, eller ta kontakt med Selbu kommunes sentralbord på tel. 73 81 67 00, postmottak@selbu.kommune.no

Her finner du Betalingssatser 2023 - gjelder fra 01.07.23 (PDF, 2 MB)

 

Ansvarlig for kommunale bygg er: John Renå, tel. 73 81 67 00 (sentralbord).


For service av byggene har kommunen et vaktmesterkorps og renholdspersonale.

Feilmeldingstelefon til driftsavdelingen etter kontortid: 904 14 609

 

Kommunale bygg omfatter:

Dobbelklikk på bildet og du får opp navnet på bygget:

Rådhuset og biblioteket

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Sykehjem, eldresenter og spesialboliger

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Skoler

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Selbu ungdomsskole - Klikk for stort bilde

Barnehager

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Museer og vernede bygninger

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Blålysbygget og næringsbygg

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Boliger

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde