Vakttelefoner

Vakttelefoner

Feilmeldingstelefon til driftsavdelingen etter kontortid:

Kommunale bygg           904 14 609

Veg, vann, avløp            975 59 780

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

Legevakt Stjørdal           116 117

Selbu legekontor      73816825

 

Melding om viltpåkjørsel  02800

Melding om skadet vilt:

Trafikkskadet - skadet/sykt vil i og utenfor ordinær jakttid, samt kadaverfunn, skal i Selbu meldes til:

Viltmyndighet vakttelefon: 96014502

Øyvind Stene                    91782190

Frode Alsethaug               41698502

Haldor Aftret                     97654622

Jørn Møllenhus                95066420

Hans Ivar Stene               91515159

Jan Otto Tuset                 97501317

Psykososialt Kriseteam

Kriseledelsen  - Administrativ krisehåndtering