Vakttelefoner

Vakttelefoner

 

Nødtelefon

Nødtelefon
Vakt Telefon
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

 

Vakttelefon

Vakttelefon
Vakt Telefon Til informasjon
Legevakt 116 117 Breidablikkvegen 1, 1. etasje Stjørdal helsehus (egen inngang)
Selbu legekontor 73816825
Barnevern 74833500 Etter kl. 15 på hverdager, i helger og helligdager kan du ringe barnevernvakta i Trondheim på telefon 90287037 eller send epost til barnevernvakta.postmottak@trondheim.kommune.no
Feilmeldingstelefon Gjelder etter kontortid
Kommunale bygg 90414609 Ved problemer i kommunale bygg utenom arbeidstid
veg, vann, avløp 97559780 For fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175

 

Melding om viltpåkjørsel

Melding om viltpåkjørsel
Vakt Telefon Informasjon
Melding om viltpåkjørsel 02800
Viltmyndighet vakttelefon 96014502 Melding om skadet/sykt/dødt vilt i og utenfor ordinær jakttid, samt kadaverfunn
Øyvind Stene 91782190
Frode Alsethaug 41698502
Terje Kulsetås 91171194
Jørn Møllenhus 95066420
Hans Ivar Stene 91515159
Jan Otto Tuset 97501317

 

Psykososialt Kriseteam

Kriseledelsen  - Administrativ krisehåndtering