Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan

Budsjett og økonomiplan vedtatt i kommunestyret 13.12.21

Handlingsplan 2022 - 2025 og budsjett 2022 (PDF, 799 kB)

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2022 (PDF, 2 MB)

Saksframlegg med behandling og vedtak (PDF, 2 MB)

Handlingsplan med økonomiplan 2022 - 2025 Budsjett 2022 kommunedirektørens forslag pr 31.10.2021 - korrigert versjon (PDF, 5 MB)