Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn i kommunens dokumenter

 

Innsyn og postliste

Postliste 

Innsyn i kommunens dokumenter

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn. Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen. Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 

Retten til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova.

Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

 

Innsyn i dokumenter du ikke finner på postlista

Postjournalen er tilgjengelig 3 måneder tilbake i tid. For innsyn i eldre dokumenter send epost til arkivet: postmottak@selbu.kommune.no