Fremtidig organisering av skoleuka i Selbu kommune (fra høsten 2022)

Fremtidig organisering av skoleuka i Selbu kommune (fra høsten 2022)

Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur ba i vår om en utredning av femdagers skoleuke. Saken ble utredet og var opp til politisk behandling i kommunestyret 1. november 2021. 

Saken kan leses her:

Fremtidig organisering av skoleuka i Selbu kommune. (PDF, 590 kB)

Vedtaket kommunestyret ble som følger:

Det innføres femdagers skoleuke for 1. – 4. trinn med fulle dager fra skoleåret 2022 – 2023.

Kontakt

Ingfrid Svendgård
Rådgiver
E-post
Telefon 73 81 67 00