Høring - Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023

Høring - Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023

Jf. plan- og bygningsloven § 10-1 har Det faste utvalg for plansaker, Hovedutvalg samfunnsutvikling og Hovedutvalg helse og oppvekst vedtatt å offentliggjøre høringsutkast til kommunal planstrategi for Selbu kommune, for kommunestyreperioden 2019-2023.

Planstrategien viser kommunens planbehov for kommunestyreperioden 2019-2023.

Selbu kommune ønsker relevante innspill til høringsutkastet for planstrategien. Innspill sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller med brev til Selbu kommune, avdeling Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.

Frist for å komme med innspill settes til 09.11.2020

Høringsutkast - Kommunal planstrategi 2019-2023, Selbu kommune (PDF, 300 kB)

Saksframlegg - Kommunal planstrategi 2019-2023, Selbu kommune (PDF, 296 kB)