Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt ved Sørungen, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/33

Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt ved Sørungen, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/33

 Høringsfristen settes til 29.10.19.
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 og §5-2 legges forslag til detaljregulering Skjeftesosen II hyttefelt, PlanID 2018-000-6, gbnr. 71/3 ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring etter 1.gangs behandling i det faste utvalg for plansaker den 27.08.19, sak PS 36/19. 

Nedenfor følger relevante plandokumenter, saksframlegg og politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling i planutvalget 27.08.19.

 

Plankart - planforslag detaljregulering Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6 (PDF, 372 kB)

Planbestemmelser - planforslag detaljregulering Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6 sist revidert 06092019 (PDF, 338 kB)

Planbeskrivelse - planforslag detaljregulering Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6 sist revidert 06092019 (PDF, 2 MB)

ROS-Analyse - Allskog - datert 26.06.2019 (PDF, 3 MB)

Biologisk kartlegging datert 08.10.18 ifm. detaljregulering Skjeftesosen II ved Sørungen (PDF, 5 MB)

VA-notat fra Sweco fra prøvegraving i feelt Skjeftesosen II datert 110917 (PDF, 501 kB)

VA-plan hyttefelt Skjeftesosen II GeoTydal datert 25.06.19 (PDF, 3 MB)

saksframlegg 1.gangs behandling detaljregulering planforslag Skjeftesosen II PlanID 2018-000-6
​​​​​​​

politisk protokoll ifm. 1.gangs behandling planforslag detaljregulering Skjeftesosen II ved Sørungen -planutvalg 27.08.19  (PDF, 58 kB)