Trafikksikkerhetsplan 2022-2026, Selbu kommune

Trafikksikkerhetsplan 2022-2026, Selbu kommune

Planforslaget for Selbus reviderte trafikksikkerhetsplan 2022-2026 er endelig på høring!

Frist for å sende inn merknader er 17. juni 2022.

 

Se vedlagte høringsforslag til trafikksikkerhetsplan, samlet saksframlegg etter politiske behandlinger og listen som viser de innsendte forslagene til fysiske tiltak som ble innsendt i løpet av sommeren 2021.

Høringsversjon - Trafikksikkerhetsplan 2022-2026 - 19042022 (PDF, 3 MB)

Samlet saksframlegg 1.gangs behandling - Trafikksikkerhetsplan 2022-2026 (PDF, 335 kB)

Sortering av innspill til TS-plan 250222 (PDF, 134 kB)


Vi takker alle som har engasjert seg så langt i planprosessen, og som sendte innspill for bedret trafikksikkerhet i kommunen!

Frist for å sende inn merknader er 17. juni 2022.
Eventuelle innspill sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller med brev til Selbu kommune, Avdeling Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.