Vet du hvor det er trafikkfarlig i Selbu?

Vet du hvor det er trafikkfarlig i Selbu?

Vi skal revidere Selbus trafikksikkerhetsplan! 

I den forbindelse ønsker vi at alle som har forslag til fysiske tiltak som kan bedre kommunens trafikksikkerhet sender inn sine tanker og ideer til oss. Dette må gjøres via et enkelt skjema her:

Klikk her for å sende inn dine meninger

 

Frist for å sende inn innspill til planen er 06. august 2021.

Du kan også fylle ut skjema i servicetorget på rådhuset.

Skolene (elever, FAU, elevråd m.fl.) vil også få egen tre-ukers høringsperiode i uke 34, 35 og 36.

For eventuelle spørsmål send disse til stale.selboe@selbu.kommune.no

 

 

Planprogram for trafikksikkerhetsplanen er også sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet kan du lese her: Planprogram trafikksikkerhetsplan 01062021 (PDF, 584 kB)

Frist for å sende inn høringsuttalelse til planprogrammet er 06. august 2021.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@selbu.kommune.no, eller med brev til Selbu kommune, avdeling Plan, areal og teknikk, Gjelbakken 15, 7580 Selbu.