Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Gebyr vann og avløp

Satser pr 2019:

Dersom det ikke er installert vannmåler benyttes følgende grunnlag:

Bolig/fritidsbolig under 80 m² - 100 m³ per år.

Bolig/fritidsbolig over 80 m² - 150 m³ per år.

Gebyr vann og avløp
Gebyr vann og avløp
Pkt Tekst Vann Avløp
Alle gebyrer er oppgitt eks mva.
9.1 Engangsavgift for tilknytting
Boliger/våningshus/hytter/fritidshus tom 80 m² BRA 10.620,- 6.440,-
Boliger/våningshus/hytter/fritidshus over 80 m² BRA 20.480,- 12.880,-
Engangsavgiften for tilknytting reduseres med 40% for følgende tilfeller:
Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.
Driftsbygninger i landbruket 3.800,- 3.800,-
Næringsbygg 0-100 m² BRA 10.380,- 4.830,-
Næringsbygg 101-200 m² BRA 19.950,- 7.400,-
Næringsbygg 201-300 m² BRA 24.260,- 12.030,-
Næringsbygg 301-400 m² BRA 28.790,- 17.070,-
Næringsbygg 401 m² BRA og over 33.210,- 19.430,-
Ved utvidelse av bygg som medfører at det kommer i en annen avgiftsgruppe, betales mellomlegget
Kontrollgebyr ved frakobling 700,-
Tilkoblingsgebyr etter frakobling 3.500,-
9.2 Årsgebyr - abonnementsgebyr
Hytter/fritidshus pr boenhet tom 80 m² BRA 710,- 1.070,-
Hytter/fritidshus pr boenhet over 80 m² BRA 1.410,- 2.130,-
Boliger/våningshus pr boenhet tom 80 m² BRA 710,- 1.070,-
Boliger/våningshus pr boenhet over 80 m² BRA 1.410,- 2.130,-
Driftsbygninger i landbruket uten husdyr 710,- 1.070,-
Driftsbygninger i landbruket med husdyr 1.410,- 2.130,-
Næringsbygg 1.410,- 2.130,-
9,3 Årsgebyr - forbruksgebyr
Forbruksgebyr for vann pr m³ 12,-
Forbruksgebyr for avløpsnett pr m³ 22,-
Forbruksgebyr for eiendommer tilknyttet kommunalt avløpsrenseanlegg pr m³ 13,-
9.3.1 Ved manglende avlesning av vannmåler
Gebyr for avlesning av vannmåler pr. måler. 880,-