Beregningsgrunnlag avgifter

Beregningsgrunnlag avgifter

Dersom det ikke er installert vannmåler benyttes følgende grunnlag:

Bolig/fritidsbolig under 80 m² - 100 m³ per år.

Bolig/fritidsbolig over 80 m² - 150 m³ per år.

 

Gebyr for arbeider i forbindelse med private vannverk/avløpsanlegg

Private vannverk/avløpsanlegg
Tekst Pris
Alle priser er eks. mva.
Behandling av søknader om tilknytning til offentlig vannverk som ikke blir gjennomført, pr. søknad 1900,-
Vannprøvetaking private, pr. prøve
Prøvetaking 540,-
Forsendelse 165,-
Analyser 1.430,-
Skriftlige kommentarer 800,-
Behandling av vann/avløpsplaner 6.140,-
*Saksbehandl.-og kontrollgeb. utslippstillatelser under 50pe 4.870,-
*Saksbehandl.–og kontrollgeb. utslippstillatelser over 50pe 9.750,-