Beregningsgrunnlag avgifter

Beregningsgrunnlag avgifter

Dersom det ikke er installert vannmåler benyttes følgende grunnlag:

Bolig/fritidsbolig under 80 m² - 100 m³ per år.

Bolig/fritidsbolig over 80 m² - 150 m³ per år.

 

Gebyr for arbeider i forbindelse med private vannverk/avløpsanlegg

Private vannverk/avløpsanlegg
Tekst Pris
Alle priser er eks. mva.
Behandling av søknader om tilknytning til offentlig vannverk som ikke blir gjennomført, pr. søknad 1.960,-
Vannprøvetaking private, pr. prøve
Prøvetaking 560,-
Forsendelse 170,-
Analyser 1.470,-
Skriftlige kommentarer 820,-
Behandling av vann/avløpsplaner 6.320,-
*Saksbehandl.-og kontrollgeb. utslippstillatelser under 50pe 5.020,-
*Saksbehandl.–og kontrollgeb. utslippstillatelser over 50pe 10.040,-