Byggegrense mot veg

Byggegrense mot veg

Hvor nært vei kan det bygges

Dersom det ikke finnes reguleringsplan som har inntegnet byggegrense har vegvesenet egne regler.

Kontakt Selbu kommune, tel. 73 81 67 00 

postmottak@selbu.kommune.no