Gatelys

Gatelys

Fylkesansvar på europa-, riks- og fylkesveger. Kommunalt ansvar på kommunale veger og enkelte fylkesveger. 

Gatelys i boligfelt drives av den enkelte velforening.