Kommunal- eller fylkesveg

Kommunal- eller fylkesveg

Vegvesenet har eget kartverk som viser fylkes- og europaveger