Ny avkjørsel/utvidet bruk

Ny avkjørsel/utvidet bruk

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.