Private veger

Private veger

Det gis ikke tilskudd til private veger.

Lovdata - Private veger