Vegvedlikehold

Vegvedlikehold

Europa-, riks- og fylkesveger vedlikeholdes av Mesta.

Kommunale veger vedlikeholdes av kommunen etter behov. Spørsmål og/eller behov kan meldes til kommunen, ring 73 81 67 00.

For private veger - se egen side.