Arkiv - Dokumenttjeneste

Arkiv - Dokumenttjeneste

Selbu kommune er deleier av Interkommunalt arkiv Trøndelag (IKA-Trøndelag) som er depot for kommunens eldre og avsluttet arkiv. IKA-Trøndelag holder til i Trondheim, i Arkivsenteret på Kulturbunker Dora.

Innsyn i dokumenter fra dagligarkivet bestilles enklest via postliste

Selbu kommune har overført mesteparten av det eldste arkivet (ca. 1830 - 1960), til IKA-Trøndelag. Unntatt er møtebøkene fra kommunestyre og formannskap, samt spredte rester av annet materiale. 

IKA-Trøndelag har betjent lesesal der du kan få bruke arkivene. 

Arkivkatalog for Selbu 

Ønsker du tilgang til eldre arkivmaterialet som ennå ikke er overført til IKA-Trøndelag kan du henvende deg til Servicetorget i rådhuset for å avtale tid, på telefon 73 81 67 00 eller gjerne pr. e-post: postmottak@selbu.kommune.no.  Arkivet vil da finne frem det etterspurte materialet til gjennomgang sammen med en arkivmedarbeider.