Aktuelt i kommunen

 • 29okt

  Skogdag 7/11

  Skogdag : Skogsvegbygging, ungskogpleie, drone i skogbruket. Demonstrasjon av drone til sprøyting av arealer. Det vil bli servering.
 • 23okt

  Brukerundersøkelse - Selbu kulturskoles ønsker tilbakmelding

  Målet med denne brukerundersøkelsen er å finne ut hvordan elever, foresatte og andre opplever dagens tilbud i kulturskolen og hvordan man kan brukertilpasse kulturskolen inn i fremtiden...
 • 22okt

  Det må fortsatt forhåndsbestilles time ved legebesøk

  Ytterdøra ved legekontoret er ikke lenger stengt - dette for å unngå at folk blir stående ute og fryse. MEN: Vi har fortsatt en pågående pandemi, og legekontoret er bare åpent for personer som har...
 • 16okt

  Trygghetsuka

  Som et ledd i arbeidet med handlingsplan Vold i nære relasjoner, arrangeres Trygghetsuka i uke 48. På grunn av covid-19 er programmet lagt opp til at mye kan følges digitalt.Målet er å øke...
 • 09okt

  Høring - Kommunal planstrategi for Selbu kommune 2019-2023

  Frist for å komme med innspill er 09.11.20. Kommunal planstrategi er et verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å...
 • 08okt

  Søknadsportalen for Drømmestipendet 2021 er nå åpen!

  Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000kr. Hvem kan søke? Unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2021, må en være født tidligst 1. januar 1995 og...

Kalender

Ingen planlagte hendelser