Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Kontakt Tildelings- og koordineringskontoret for å søke om tjenester tilpasset deg

Ledsagerbevis er noe du kan få for å komme deg ut aktiviteter som gir deg bedre livskvalitet.

Hva er ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til personer som på grunn av funksjonsnedsettelser trenger ledsager for å delta i samfunnet. Målgruppen er personer som uten funksjonsnedsettelsene hadde kunnet delta på egenhånd.

 
Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men en frivillig ordning som Selbu kommune har innført. Ordningen skal gi ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangement og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres.
 

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvordan søke om ledsagerbevis?

Søk om ledsagerbevis

Her er utskriftsvennlig versjon av skjemaet:
Søknad om ledsagerbevis (PDF, 133 kB)

 

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende.

Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller krever forhåndsbestilling.