Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg 2023

Betalingssatser omsorg 2023
Tjeneste Pris pr. mnd Pris pr. mnd.
Praktisk bistand i hjemmet
Inntekt inntil 2G 220,-
Inntekt 2-3G 820-
Inntekt 3-4G 1595-
Inntekt 4-5G 2390,-
Over 5G 3180-
Grunnbeløpet (G) er kr 111 477 pr. 01.05.2022
Opphold i institusjon Pris pr. døgn
Dag/nattopphold 105-
Kotidsopphold 185,-
Dagtilbud for hjemmeboende Pris pr. mnd
1 dag pr. uke 800,-
2 dager pr. uke 1200,-
Andre tjenester Pris pr. mnd
Trygghetsalarm 260,- 400,- engangsutg. oppkobling
Røykvarsler 50,-
Matombringing 3 dager pr. uke 7 dager pr. uke
Middag - vanlig med dessert 1250,- pr. mnd 3100,- pr. mnd
Middag - liten med dessert 970,- pr mnd 2500,- pr. mnd