Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg 2024

Betalingssatser omsorg 2024
Tjeneste Sats Annet
Praktisk bistand i hjemmet Maks pris pr mnd
Inntekt inntil 2G 230,- maks pr mnd
Inntekt 2-3G 865,- maks pr mnd
Inntekt 3-4G 1680,- maks pr mnd
Inntekt 4-5G 2520,- maks pr mnd
Over 5G 3355,- maks pr mnd
Grunnbeløpet 1 G pr 01.01.2023 er 118 620
Opphold i institusjon Pris pr. døgn
Dag/nattopphold 110,- pr døgn
Kotidsopphold 193,- pr døgn
Dagtilbud for hjemmeboende Pris pr. mnd
1 dag pr. uke 845,- pr mnd
2 dager pr. uke 1265,- pr. mnd
Andre tjenester Pris pr. mnd
Trygghetsalarm 275,- pr mnd 400,- oppkoblingsavgift engangsutgift
Røykvarsler 50,- pr mnd
Matombringing Pris pr. mnd
Middag - vanlig med dessert 3 dager pr uke 1320,- pr mnd
Middag - vanlig med dessert 7 dager pr uke 3270,- pr mnd
Middag - liten med dessert 3 dager pr uke 1015,- pr mnd
Middag liten med dessert 7 dager pr uke 2532- pr mnd
Middag pr porsjon Åbiten Pris pr. porsjon
Middag vanlig 100,- pr porsjon
Middag liten 80,- pr porsjon
Dessert/ suppe 30,- pr porsjon