Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg

Betalingssatser omsorg
Tjeneste Pris pr. mnd .
Praktisk bistand i hjemmet
Inntekt inntil 2G 210,-
Inntekt 2-3G 760,-
Inntekt 3-4G 1490,-
Inntekt 4-5G 2230,-
Over 5G 2970,-
Grunnbeløpet (G) er kr 106 399 pr. 01.05.2021
Opphold i institusjon Pris pr. døgn
Dag/nattopphold 95,-
Kotidsopphold 175,-
Dagtilbud for hjemmeboende Pris pr. mnd
1 dag pr. uke 800,-
2 dager pr. uke 1200,-
Andre tjenester Pris pr. mnd
Trygghetsalarm 260,-
Matombringing 3 dager pr. uke 7 dager pr. uke
Middag - vanlig med dessert 1200,- pr. mnd 3000,- pr. mnd
Middag - liten med dessert 960,- pr mnd 2400,- pr. mnd