Kommunal fakturering

Kommunal fakturering

Samleside for de mest stilte spørsmål angående kommunal fakturering.

For informasjon knyttet til betaling av faktura se Værnesregionen lønn/regnskap

Ved spørsmål om betaling, betalingsutsettelse, oppdeling av faktura – ta kontakt med Værnesregionen økonomi på telefon 74 83 35 50.

Kommunale avgifter

Forklaring til fakturatekst finner du her

Annen kommunal fakturering 

Kommunen fakturer også blant annet for:

  • Gebyrer fra Plan, Areal og Teknikk (for eksempel byggesak, oppmåling, tilkobling vann og avløp, private vannverk/avløpsanlegg mm.)
  • Konsesjons- og delingssaker
  • Utleie kommunale boliger/bygg 
  • Varmebasseng
  • Skjenkebevilling

For spørsmål ved utsendt faktura, send epost til: fakturering.post@selbu.kommune.no eller ring Selbu kommune 73 81 67 00

Oppvekst 

Helse og omsorgstjenester