Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn og postliste

Innsyn i kommunens dokumenter

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.
Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 

Offentlig innsyn, partsinnsyn og politiske møtedokumenter

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen de siste 3 mnd, unntatt for person-/klientsaker. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

9. mai 2022 innfører vi nytt saksbehandlingsverktøy i kommunen og derfor blir registreringer etter dette publisert i en egen innsynsløsning. Så i en periode nå vil du dessverre måtte søke i to forskjellige innsynsløsninger.

På grunn av innføringen vil det i noen tilfeller ta noe lenger tid å få saksbehandlet innsendte saker og vi beklager det.

Postliste fra 09.05.2022

Politiske møter og møtedokumenter

Innsyn i dokumenter du ikke finner på postlista

For innsyn i eldre dokumenter send epost til arkivet: postmottak@selbu.kommune.no