Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn i kommunens dokumenter

Innsyn og postliste

Innsyn i kommunens dokumenter

Våre saksdokumenter er tilgjengelig for innsyn med mindre lov eller forskrift med hjemmel i lov er til hinder for å gi innsyn.
Innsyn får du via postlista, som inneholder en oversikt over intern og ekstern korrespondanse i kommunen.
Vi publiserer ingen tekstdokumenter i postlista, kun registreringene. 

Offentlig innsyn, partsinnsyn og politiske møtedokumenter

Det er offentlighetsloven med forskrifter som regulerer offentlig innsyn og forvaltningsloven med forskrifter som regulerer partsinnsyn.

Kreves innsyn i dokument unntatt offentlighet vil det likevel bli vurdert å gi helt eller delvis innsyn.

Innsyn får du via vår postliste som inneholder en oversikt over all intern og ekstern korrespondanse i kommunen, unntatt for person-/klientsaker. Her finner du også politiske møter og saksdokumenter hvor også tekstdokumenter publiseres.

 

Postliste 

Politiske møter og møtedokumenter

Innsyn Værnesregionen brann- og redningstjeneste
Under VR-Brann- og redningstjeneste kan  du søke i tittelfeltet eller klikke deg inn i boksen hvor kommunenummeret for Selbu kommune ligger (5032)

Innsyn i dokumenter du ikke finner på postlista

For innsyn i eldre dokumenter, eldre politiske saker og nyere byggesaker vennligst benytt vårt skjema for innsynskrav.

Be om innsyn