Vakttelefoner

Vakttelefoner

Legevakt

Legevakt
Tjeneste Telefonnummer Til informasjon
Legevakt 116117 Breidablikkvegen 1, 1. etasje Stjørdal helsehus (egen inngang). Du kommer i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Kommunale bygg 904 14 609 Ved problemer i kommunale bygg utenfor arbeidstid
veg, vann, avløp 975 59 780 For fylkesveg eller riksveg, ring Statens vegvesen på telefon 175

Barnevern

Barnevern
Tjeneste Telefonnummer Informasjon
Barnevern 73 83 35 00 Hverdager klokken 09.00-15.00
Barnevernvakta i Trondheim 908 87 037 Barnevernvakta i Trondheim ivaretar den barnevernfaglige akuttberedskapen etter klokken 15.00 på virkedager, samt helge- og helligdager.

Melding om viltpåkjørsel

Melding om viltpåkjørsel
Vakt Telefon Informasjon
Melding om viltpåkjørsel 02800 Ved uhell skal du melde fra til politiet som varsler viltnemda og andre aktører

 

Psykososialt Kriseteam

Kriseledelsen  - Administrativ krisehåndtering