Aktuelt

Kommunale avgifter sendes ut med forfall 4 ganger pr. år, februar, april, august og november. Feieavg betales 1 gang for året, forfall august. Dette til orientering for kunder tilknyttet kommunalt vannverk/avløp og feiing.

Ved å logge deg på Min side på våre nettsider, vil du få tilgang til din post fra kommunen, dine fakturaer og eiendommer, din helse og mye mer.

Kunder som trenger tjenester fra avdelinger på rådhuset kan igjen besøke oss, men med tiltak mot koronaviruset og endret åpningstid.

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

Alle som ønsker å leie Selbuhallen og gymsalen på Selbu ungdomsskole til trening eller større arrangement i løpet av vinterhalvåret bes å søke skriftlig om dette innen 08.06. Dag og tidspunkt for ønsket treningstid må oppgis i søknaden. Søknader sendes til www.postmottak@selbu.kommune.no

Øverbygda skole og Selbustrand skole åpner for å ta imot elever mandag 11.mai.
Bell skole og Selbu Ungdomsskole åpner for å begynne å ta imot elever fra og med tirsdag 12.mai.

Vi har fulgt med på pressekonferansen fra regjeringen i kveld, og gleder oss over at vi gradvis kan åpne skolene for alle elevene våre. Det vil komme informasjon fra hver skole i morgen, fredag, om hvordan vi løser dette praktisk. 

Mai er like rundt hjørnet. Vi håper været blir bedre og bedre, men i år blir disse dagene annerledes enn tidligere år. Det er derfor viktig å snakke med sine unge om dette.